Els productes comercialitzats a la pàgina www.calxevi.cat es poden retornar en cas de rebre la comanda en mal estat o bé que hi hagi un error de producte lliurat per part de Cal Xevi. És imprescindible que la petició de devolució es faci en el moment del lliurament de la compra o en 1 hora més tard com a màxim. Demanem que un cop es lliuri la compra es revisi. S’haurà de comunicar a la botiga via telèfon al 972 40 00 24. Si és fora d’horari de botiga serà necessari enviar un correu electrònic [email protected]

En el cas que un dels productes arribi en mal estat (només en aquest cas) Cal Xevi es farà càrrec de l’import del producte en una propera compra o bé es lliurarà el producte en bon estat en el mateix moment de la devolució.

*** No s’acceptaran devolucions en tots els avisos que es facin passada 1 hora respecte el lliurament de la compra.